Pevná linka 313 512 420 Ředitel: +420 602 525 348 Účetní: +420 602 534 503
Dnešní oběd
Oběd 1
Česneková polévka s bramborem [9,12], vepřová kýta na pórku [1,12], rýže dušená
Oběd 2
Česneková polévka s bramborem [9,12], špekové knedlíky [1,3,7,12], zelí dušené [1]
Objednání stravy

!!!!  Z D R A Ž E N Í      O B Ě D Ů  !!!!

od 15.5.2021 dochází ke zdražení obědů  pro žáky, studenty a pro cizí strávníky

KATEGORIE       NOVÁ CENA OBĚDA

 7 - 10 let                       28,-

11 - 14 let                      31,-

15 a více                       35,-

cizí strávníci                  72,-

 

INFORMACE K PROVOZU NAŠÍ JÍDELNY 

Čas pro výdej obědů:

CIZÍ STRÁVNÍCI:    10.30 hod - 11.00 hod

ŽÁCI, STUDENTI:   11.00 hod - 14.00hod

 

                           OD PONDĚLÍ  12. 4. 2021

- výdej obědů pro cizí strávníky dál pokračuje jako doposud pouze do jídlonosiče

- výdej obědů pro studenty a žáky, kteří se zúčastní v daném týdnu výuky ve škole, bude vydán oběd ve školní jídelně za dodržení hygienických a bezpečnostních opatření nařízených Ministerstvem zdravotnictví

- výdej obědů pro studenty a žáky na distanční výuce v daném týdnu, obědy pouze do vlastních jídlonosičů.

Tyto obědy se nebudou vydávat v jídelně, ale v průjezdu přes okénko. Průjezd je pod školní jídelnou ze strany od gymnázia

Výdej z okénka je z důvodů zajistit co nejmenší kontakt s  ostatními žáky

Úvod

Vítáme Vás na našich webových stránkách školní jídelny Rakovník.

Školní jídelna je příspěvková organizace, jejímž zřizovatelem je Městský úřad Rakovník.

Budova školní jídelna se nachází vedle Finančního úřadu v historické části města Rakovník.

Všichni strávníci jsou povinni se řídit provozním řádem školní jídelny, Martinovského 270, Rakovník, příspěvková organizace nebo se mohou informovat v kanceláři nebo v pokladně školní jídelny.

O nás

  • Budova školní jídelny byla postavena v roce 2010
  • Od roku 2010 své stravovací služby zde nabízela firma Eurest, později Scolarest.
  • V roce 2015 se z jídelny stává samostatná školní jídelna - příspěvková organizace zřízená městským úřadem v Rakovníku. Školní jídelna se nachází v Rakovníku, ulice Martinovského 270, 26901 Rakovník
  • Ředitelem školní jídelny je pan Kremer Jiří
  • Jídelna vaří obědy pro 1. ZŠ, 2.ZŠ, Gymnázium a závodní stravování zaměstnanců právnických osob vykonávajících činnost škol a školských zařízení a pro veřejnost. Dále obědy pro seniory, které zajištuje pečovatelská služba ve Vysoké ulici.
    Obědy se připravují podle norem pro školní stravování. Při přípravě jídel se musí dodržovat nejen normy, ale také hygienické předpisy, bezpečnost práce, finanční limity pro daného strávníka, pestrost jídelního lístku a spotřební koš. Hlavním zaměřením školní jídelny je především stravování žáků a studentů daných škol.
    Doplňkovou činností je stravování zaměstnanců škol, ostatních cizích strávníků, stravování klientů z domova důchodců a také samotných zaměstnanců školní jídelny.

Vybavení školní jídelny

Výrobní prostory jsou vybaveny moderní technologií pro kuchyňské provozovny. Za samostatnou zmínku stojí konvektomaty. Tato zařízení zaručuje zdravý a šetrný přístup k surovinám. Pomocí tohoto zařízení dochází k minimálním tepelným a chuťovým ztrátám a veškeré pokrmy si zachovávají dostatek vitamínů a všechny živiny.

Volná pracovní místa

Momentálně nemáme volné žádné pracovní místo, ale Vaši žádost o spolupráci zaevidujeme a v případě personálních změn Vás budeme kontaktovat.
Kontaktní adresa pro odeslání Vašeho životopisu je info@sjrako.cz