Pevná linka 313 512 420 Ředitel: +420 602 525 348 Účetní: +420 602 534 503

!!!!  Z D R A Ž E N Í      O B Ě D Ů  !!!!

od 15.5.2021 dochází ke zdražení obědů  pro žáky, studenty a pro cizí strávníky

KATEGORIE       NOVÁ CENA OBĚDA

 7 - 10 let                       28,-

11 - 14 let                      31,-

15 a více                       35,-

cizí strávníci                  72,-

 

INFORMACE K PROVOZU NAŠÍ JÍDELNY 

Čas pro výdej obědů:

CIZÍ STRÁVNÍCI:    10.30 hod - 11.00 hod

ŽÁCI, STUDENTI:   11.00 hod - 14.00hod

 

                           OD PONDĚLÍ  12. 4. 2021

- výdej obědů pro cizí strávníky dál pokračuje jako doposud pouze do jídlonosiče

- výdej obědů pro studenty a žáky, kteří se zúčastní v daném týdnu výuky ve škole, bude vydán oběd ve školní jídelně za dodržení hygienických a bezpečnostních opatření nařízených Ministerstvem zdravotnictví

- výdej obědů pro studenty a žáky na distanční výuce v daném týdnu, obědy pouze do vlastních jídlonosičů.

Tyto obědy se nebudou vydávat v jídelně, ale v průjezdu přes okénko. Průjezd je pod školní jídelnou ze strany od gymnázia

Výdej z okénka je z důvodů zajistit co nejmenší kontakt s  ostatními žáky

Fotogalerie - školní jídelna